ZSP 4 w Myszkowie

Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”- MODUŁ 3