ZSP 4 w Myszkowie

Zamówienia Publiczne 04-VIII-2022 r.

Myszków, dnia 4.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Myszkowie

zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonanie dostawy: „Zakup sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie kuchni szkolnej”.

Myszków, dn. 04.08 2022 r.

Dyrektor Szkoły
Anna Danek

Wyniki roztrzygnięcia zamówienia puplicznego

W załączeniu: