Wniosek o korzystanie z zajęć na terenie szkoły

Wniosek W załączniku umieszczono wniosek o korzystanie z zajęć na terenie szkoły od dnia 20.12 – 22.12.2021 r. oraz od dnia 3.01 – 5.01.2022 r. z braku możliwości zapewnienia opieki w domu.